Management buy out Rough Trade Distribution B.V. Hilversum, Herne, 5 januari 2009 - Rough Trade Distribution B.V. keert terug naar haar independent roots

Effectief per 1 januari zijn Kees van Weijen en Paul Davies 100% eigenaren geworden van Rough Trade Distribution B.V. voorheen onderdeel van arvato services.

Rough Trade Distribution zal gebruik blijven maken van de services van arvato distribution, gelegen in Herne, Duitsland en zal het logistieke management en accounts receivables uitbesteden aan arvato distribution services met een langlopend contract. Het bedrijf zal zijn bestaande kantoren in Hilversum en Brussel, België aanhouden.

Rough Trade Distribution is een uitstekend gepositioneerd bedrijf met een sterke labelportefeuille en arvato services als onze gewenste logistieke partner. Met deze krachtige samenwerking zijn we zeer gemotiveerd en goed gewapend voor de toekomst. Het zal flexibiliteit, stabiliteit en groei voor onze business verzekeren ondanks de  huidige moeilijkheden waar de muziekindustrie mee te kampen heeft.”  Aldus Kees van Weijen, Managing Partner van Rough Trade Distribution. “De bestaande samenwerking met arvato distribution services garandeert dat we onze labels en de retailers de beste service kunnen blijven garanderen”. Beide partners zijn vol vertrouwen dat de succesvolle samenwerking nieuwe kansen  zal creëren in de Belgische en Nederlandse muziekindustrie.

Heiner Kleinekathöfer, Managing Director van arvato entertainment services legt uit: “Rough Trade Distribution is een betrouwbare partner, heeft een goede naam opgebouwd in de independent wereld en heeft een veelbelovende joint business strategie ontwikkeld voor de toekomst.
Meer dan 140 independent labels profiteren van Rough Trade’s geïntegreerde distributie structuur bestaande uit sales en key-account management, sales vertegenwoordigers, telesales, een professioneel ontwikkeld sales en stocksysteem en ervaren label management.
Tevens zal Rough Trade Distribution voordeel halen uit de succesvolle en bewezen betrouwbaarheid van arvato distribution en de accounts receivable systemen. Kleinekathöfer: “Vanaf het begin was het duidelijk dat we Kees en Paul zouden steunen met deze management buy out.”

Kees van Weijen, Managing Partner van Rough Trade Distribution voegt toe: “De nieuwe relatie met arvato distribution met hun toegenomen diensten maakt het voor ons mogelijk om ons te concentreren op de muziek business, onze labels en artiesten terwijl arvato de distributie zal verzorgen vanuit hun magazijn in Herne. Rough Trade Distribution is enorm gegroeid de laatste vier jaar en heeft zijn marktaandeel verdubbeld.”

Paul Davies, Managing Partner van Rough Trade Distribution: “Het is mooi dat arvato services ons de kans bood voor deze overname. Het was duidelijk dat Kees en ik het bedrijf de afgelopen jaren al gemanaged hebben alsof het van onszelf was en we hebben bewezen, met de hulp van onze medewerkers in zowel Hilversum en Brussel dat we succesvol kunnen zijn in de huidige markt. Deze set-up betekent een win-win situatie voor zowel arvato als Rough Trade Distribution om onze business uit te breiden en het maakt de weg vrij om nieuwe kansen te creëren.

Het is een goede stap voor Rough Trade en de independent muziek industrie. Rough Trade heeft een goede mix van labels met een sterke traditie en een geschiedenis van betrouwbaarheid en vernieuwing in de digitale wereld.
Deze gebundelde krachten, samen met onze nationale en internationale contacten zullen positieve voordelen hebben voor alle deelnemende partners en artiesten.

english version
Management buy out of Rough Trade Distribution B.V.
 
Hilversum/Herne, January 2009 – Rough Trade Distribution B.V. will return to its independent roots.

Effective January 1st 2009, the management of Rough Trade Distribution, Kees van Weijen and Paul Davies will acquire a 100% interest in Rough Trade Distribution B.V., currently a subsidiary of arvato services. Rough Trade Distribution will continue to make use of the arvato Distribution services based in Herne.
Rough Trade Distribution will outsource the management of their logistics and accounts receivables to arvato Distribution Services under long-term contracts. Rough Trade Distribution will maintain its offices in Hilversum, Holland and in Brussels, Belgium.

“Rough Trade Distribution is an excellently positioned company with many great labels, and arvato distribution Services, is our desired logistical partner. With this strong alliance we’re highly motivated and well equipped for the future. It will ensure flexibility, stability, and growth for our business despite the ongoing challenges faced by the music industry,” says Kees van Weijen, Managing Partner of Rough Trade Distribution, “The continued partnership with arvato Distribution Services will guarantee that we at Rough Trade Distribution can offer our labels and the retail market the best possible service.” Both partners are confident that this successful partnership will breathe new life and opportunities into the Benelux music industry.
 
Heiner Kleinekathöfer, managing director of arvato entertainment services, explains:  “Rough Trade Distribution has been a reliable partner, has a very good established name in the world of independent music and Rough Trade Distribution developed a promising joint business strategy for the future.”
 
Over 140 independent labels will profit from Rough Trade’s integrated distribution structure, consisting of sales and key account management, field sales agents, and telesales, as well as a professional vendor-managed inventory system and experienced label management.
 
At the same time, Rough Trade will benefit from the successful and proven reliability of arvato distribution and accounts receivable systems. Kleinekathöfer: “From the start it was clear that we decided to support Kees and Paul with this management buy out.”
 
Kees van Weijen, Managing Partner of Rough Trade Distribution adds:  “The new relationship with arvato distribution with its increased services makes it possible for us to concentrate on the music business and our labels and artists while arvato will handle the distribution from their Herne based warehouse.” Over the past 4 years, Rough Trade Distribution B.V. achieved growth and doubled its market share.
 
Paul Davies, Managing Partner of Rough Trade Distribution adds: “It's great that arvato entertainment decided to pick us as their sole choice to sell the company to. It was clear that Kees and I already managed the company during the last years as if it was our own and we've proven, with the help of our staff in both Brussels and Hilversum, that we can be successful in the current market situation. This set-up means a win-win situation for both arvato and Rough Trade to expand their businesses and it frees the way for Rough Trade to take on new opportunities.”
 
“It is a good step for Rough Trade and the independent music branch. Rough Trade is well poisoned for its labels with a strong tradition and a history of reliability and innovation into the digital world. The unification of these strengths – along with their national and international networks – will have positive benefits for all participating partners and their artists.”


 
 
Reacties
Nog geen reacties
Plaats reactie
 

© s. kroeske - j.fictoor