Rechter in zaak over thuiskopiŽren ‘Het maken van een privékopie van illegaal materiaal is een illegale handeling’. Tot dat oordeel komt de Rechtbank in Den Haag in een vonnis dat gisteren uitgesproken werd in een zaak die aangespannen was door de betalingsplichtigen van de thuiskopievergoeding.
De Rechtbank oordeelt dat het maken van een kopie voor eigen gebruik van illegaal materiaal niet onder de werkingssfeer van artikel 16c van de Auteurswet valt. ‘In de parlementaire geschiedenis zijn weliswaar aanknopingspunten te vinden voor een andere uitleg, maar de door de minister voorgestane en door de regering onderschreven uitleg, waarbij ervan wordt uitgegaan dat een privé-kopie van een illegale bron legaal is, is in strijd met de drie-stappen-toets van artikel 5 lid 5 van de Richtlijn’, aldus de Rechtbank in het baanbrekende vonnis.
NVPI, branchevereniging voor de entertainmentindustrie audio, video en interactief, is bijzonder te spreken over dit oordeel dat volledig overeenstemt met het standpunt dat zij hierover heeft ingenomen. ‘Privékopieën zijn alleen toegestaan als zij gelimiteerd zijn tot uitzonderlijke gevallen, de normale exploitatie van het werk niet belemmeren en de rechthebbenden niet onredelijk benadelen’. Het is de producenten en uitgevers van films en muziek dan ook altijd een doorn in het oog geweest dat Nederland een zo afwijkend standpunt innam bij de interpretatie van de door de Rechtbank beschouwde Europese richtlijn.
www.nvpi.nl
 
 
Reacties
Nog geen reacties
Plaats reactie
 

© s. kroeske - j.fictoor