Muzieklicenties nu mogelijk via één factuur Een lang verwacht en uniek initiatief die voordelen biedt voor zowel de ‘Gebruikers’ van muziek als voor de ‘Makers’ van muziek.
Cees Vervoord, directievoorzitter van Buma/Stemra: “Het mes snijdt ook in dit geval aan twee kanten. Enerzijds minder administratieve rompslomp en betaalhandelingen voor de ondernemer, anderzijds zullen de incassokosten voor de beide rechtenorganisaties verder omlaag gaan. En dat laatste heeft weer een positief effect op de doorbetaling aan onze rechthebbenden. En daar gaat het ons om. Een efficiënte bedrijfsvoering, in het voordeel van onze achterban”.
Fair play and fair pay
In de afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om deze service mogelijk te maken.Bij de opbouw van de gezamenlijke licentie database kwam vast te staan dat sommige ondernemers het niet zo nauw nemen met hun wettelijk verplichte muzieklicentie.

Hans van Berkel, directeur SENA: “Niet direct fair play - fair pay, dus. Als er in de toekomst afwijkingen worden geconstateerd, dan zullen wij de desbetreffende ondernemer op zijn verantwoordelijkheid aanspreken en zorgen dat zijn licentie correct wordt geregeld. Die verplichting hebben wij niet alleen tegenover onze rechthebbenden maar misschien nog wel meer tegenover al die ondernemingen die hun licenties wél correct hebben geregeld”.

Cees Vervoord: “Eén gecombineerde factuur van twee rechtenorganisaties is een geheel nieuwe service voor het bedrijfsleven. Voor wat betreft de uitvoering hebben wij de verantwoordelijkheid te zorgen voor een hoge mate van efficiency en transparantie. Buma factureert niet voor SENA of andersom. De totale administratieve afhandeling, van factuur tot en met de licentieregistratie, is daarom ondergebracht bij het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten”.

Met de ondernemersorganisaties zijn in de achterliggende maanden duidelijke afspraken gemaakt over het gefaseerd introduceren van deze service. Hierbij is overeengekomen dat de gecombineerde Buma/SENA factuur eerst wordt aangeboden aan de horecasector. Vervolgens volgen in 2009 de ondernemingen die momenteel nog via een collectief licentiecontract worden afgehandeld. Natuurlijk ligt deze service binnen handbereik van elke onderneming! Via www.muzieklicentie.nl kan men heel gemakkelijk zijn voorkeur voor deze gecombineerde factuur aangeven,” aldus Hans van Berkel.

bron: http://www.buma.nl/nl-NL/
12-2-2008
 
 
Reacties
Nog geen reacties
Plaats reactie
 

© s. kroeske - j.fictoor