Muziek Centrum Nederland naam fusie muziekorganisaties Hierdoor ontstaat één brede landelijke organisatie voor alle muziekgenres. Het MCN is het kennis- en promotiecentrum van de Nederlandse muziekwereld, zowel op nationaal als internationaal niveau. Naast al bekende activiteiten uit het verleden zullen er ook veel nieuwe activiteiten worden ontwikkeld op het gebied van promotie, educatie en informatie. De voordelen van het samenbrengen van de genres binnen één organisatie zullen optimaal worden benut. Zo zal de uitgeverij van het MCN zich bijvoorbeeld gaan verbreden naar andere genres. Het Muziek Informatie Centrum (MIC) is hét kenniscentrum voor hedendaagse muziek in Nederland, met een unieke collectie ten aanzien van de pop, de jazz en de hedendaagse muziek. Enkele voorbeelden van bekende activiteiten die in de toekomst door de nieuwe organisatie worden uitgevoerd: de Internationale Gaudeamus Muziekweek, de Dag van de Kamermuziek, de Dutch Jazz Meeting en de digitale popencyclopedie. Janneke van der Wijk, thans directeur van De Kamervraag, is benoemd tot directeur van het MCN.  
Begin 2008 worden de huisstijl en de nieuwe website gepresenteerd. Het MCN wordt gehuisvest in Amsterdam aan het Rokin 111 (intern al bekend als Rockin one one one). Muziek Centrum Nederland is de landelijke promotie- en kennisorganisatie op het gebied van muziek en het nationale en internationale muziekleven. De instelling zal hierin een stimulerende en initiërende rol spelen. In MCN worden krachten, kennis, middelen en expertise gebundeld. Zo kan er nog effectiever worden ingespeeld op de veranderende vragen en behoeften vanuit het brede muziekveld.  
bron: www.npi.nl

 

© s. kroeske - j.fictoor