Popopleidingen niet bezorgd over arbeidsmarkt

Nederlandse popopleidingen leveren jaarlijks zo’n 170 studenten af. Tijdens Eurosonic in Groningen wordt de vraag opgeworpen of de muzieksector dat aanbod wel kan absorberen.

In 1999 startte Fontys Hogescholen met de Rockacademie in Tilburg, de eerste hbo-opleiding in Nederland op het gebied van popmuziek. Sindsdien begonnen opleidingen in onder andere Leeuwarden (Academie voor Popcultuur) en Rotterdam (Codarts).

Menno Timmerman, directeur bij muziekproductiebedrijf Bladehammer Music, uit in Groningen zijn zorgen: "Als ik het aantal studenten zie vraag ik me af: moeten al deze mensen in onze sector een baan vinden?"

Jack Pisters, die de popafdeling van het Conservatorium in Amsterdam vormgaf, ziet het niet zo somber in. "Mits breed opgeleid kunnen de meeste afgestudeerden uiteindelijk in hun bestaan voorzien”, zegt hij. “Wij willen opleiden voor een leven lang muziek."


Hoewel de focus van de verschillende opleidingen nogal uiteenloopt – van veel aandacht voor de creatieve kant van het vak tot nadruk op ondernemerschap – hebben zij één ding gemeen: de studenten staan centraal.

Zij worden, om met de woorden van Rockacademie-oprichter Bertus Borgers te spreken, geacht om zelf hun ‘professionaliteit vorm te geven’. "Wij drijven op de ambitie van jongelui, dat moet je niet vergeten", licht Borgers toe.
"We hebben niet de pretentie te weten hoe de muziekindustrie er over tien, twintig jaar uitziet. Wel kunnen we onze studenten confronteren met de situatie zoals die nu is."

Timmerman heeft de afgelopen 25 jaar geen aanwijsbare verandering gesignaleerd in de manier waarop aspirant-muzikanten doorstromen in de beroepspraktijk. De opkomst van de popopleidingen heeft te weinig invloed gehad op dat proces. Zij sturen naar zijn idee te veel aan op ‘alles zelf doen’.

"Uiteindelijk heb je ergens onderweg toch hulp nodig om je carrière naar het volgende plan te tillen", aldus Timmerman. Erwin Sjoerdsma van boekingsbureau AT Productions onderschrijft Timmermans claim. De opleidingen focussen volgens hem vooral op het artistieke gedeelte van een loopbaan in de muziek.

"Als je het niveau van de Nederlandse muzieksector naar een hoger plan wil trekken, dan is er behoefte aan een opleiding die zich meer focust op mensen met de ambitie om achter de schermen te werken. Artiesten hebben bijvoorbeeld altijd behoefte aan een goede verkoper."

Rockacamedie-alumnus Roger Linneman doet namens de afgestudeerden een duit in het zakje. "Opleidingen moeten faciliteren en niet de illusie hebben dat ze vooruit kunnen lopen op de ontwikkelingen in de muziek. Ik zie mijn opleiding als een fijne opstap, niet als een eeuwige wandelstok."

bron: http://www.nu.nl/muziek/

 

 

© s. kroeske - j.fictoor