Buma/Stemra introduceert online licenseren

Hoofddorp, 14 mei 2007 – Muziekgebruikers kunnen bij Buma/Stemra per vandaag online hun licenties afsluiten. Dit maakte de muziekauteursrechtenorganisatie bekend tijdens haar algemene ledenvergadering. Buma/Stemra speelt hiermee in op de groeiende vraag van muziekgebruikers naar meer gemak, efficiëntie en transparantie. Hans Dijkstal, voorzitter College van Toezicht Auteursrecht, die de nieuwe dienst officieel lanceerde, oordeelde positief: ‘Hiermee onderscheidt Buma/Stemra zich zowel nationaal als internationaal van andere rechtenorganisaties’.
 
Via de website van Buma/Stemra konden muziekgebruikers al de kosten van een licentie berekenen. Met de nieuwe dienst ‘online licenseren’ wordt nu de mogelijkheid geboden om het  transactie traject voor de aanvraag van een licentie online via de website van Buma/Stemra te regelen. Via een eigen inlogcode komen muziekgebruikers terecht op hun eigen persoonlijke portal, waar 24 uur per dag, 7 dagen per week, snel en eenvoudig muzieklicenties kunnen worden aangevraagd en ingezien. Gebruikers kunnen bovendien rekenen op een snellere afhandeling en verlening van de licentie die elektronisch aan hen wordt teruggekoppeld. De service is in eerste instantie gericht op de klantengroepen die er naar verwachting het meeste gebruik van zullen maken, zoals winkeliers, webcasters en bedrijven die producties in eigen beheer uitbrengen.
 
Gemakkelijk, efficiënt en transparant
De groeiende rol van internet en nieuwe technologie is aanleiding voor Buma/Stemra om de eigen dienstverlening continu tegen het licht te houden. Cees Vervoord, directievoorzitter van Buma/Stemra: “We hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de automatisering en integratie van onze administratieve processen. Dit stelt ons in staat om nu ook aan de voorkant voor onze klanten veel nieuwe digitale diensten te ontsluiten. Het regelen van je licenties via de website is daar een goed voorbeeld van. Deze service zorgt niet alleen voor meer gemak naar onze klanten, maar geeft ook meer inzicht in de tarieven en zorgt voor een efficiencyverbetering bij zowel Buma/Stemra als de gebruikers” .
 
Internationaal en nationaal onderscheidend
Voorzitter van College van Toezicht Auteursrecht Hans Dijkstal oordeelde in zijn speech positief over de mogelijkheid tot online licenseren. ‘Ik maak me sterk voor auteursrecht. Als muziekauteurs geen redelijke vergoeding ontvangen voor hun arbeid, leidt dit tot cultuurverschraling en economisch verlies. Dit vraagt om actieve collectieve beheersorganisaties die transparant en efficiënt opereren. Het is een goede zaak dat Buma/Stemra nieuwe technieken inzet om de licentieverlening te versoepelen. Bovendien is een positief effect dat de administratieve lasten voor muziekgebruikers verder worden teruggedrongen. Met deze nieuwe dienst onderscheidt Buma/Stemra zich zowel nationaal als internationaal van vergelijkbare organisaties.’
 
Buma groeit, Stemra verder terug
Buma/Stemra spande zich de afgelopen jaren in om het kostenniveau zo laag mogelijk te houden. In de jaarcijfers over 2006 zijn de effecten hiervan terug te zien. Zowel bij Buma als bij Stemra bleven de lasten ongeveer op hetzelfde peil. Buma heeft in 2006 een flinke omzetstijging geboekt. De omzet van Buma nam met € 6,4 miljoen toe naar afgerond € 120,0 miljoen. Een  uitschieter was de categorie Podia, dat 18% meer omzet genereerde. Dankzij een succesvol beleggingsbeleid, steeg het financiële resultaat van Buma met € 1,0 miljoen naar € 9,4 miljoen. Dit betekent dat Buma voor ieder geïncasseerde euro slechts 2,1% (2005: 2,6%) inhoudt als benodigde dekking voor de door haar gemaakte kosten. Door de continu teruglopende verkopen van CD’s, is de omzet van Stemra verder gedaald met € 5,0 miljoen naar € 48,4 miljoen. Uitzondering is de sector Online licensing die een kleine groei in omzet laat zien. Buma had over 2006 € 136,8 miljoen ter beschikking voor verdeling, Stemra € 51,3 miljoen.
 
Over Buma/Stemra
Buma/Stemra behartigt in Nederland de belangen van binnen- en buitenlandse muziekauteurs en –uitgevers. De kerntaak van Buma/Stemra bestaat uit de exploitatie (incasseren en uitkeren van vergoedingen) en het management van muziekauteursrechten voor bij haar aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgeverijen. Buma/Stemra voert haar diensten op een zakelijke en efficiënte wijze uit via belangenbehartiging en dienstverlening met de hoogste kwaliteit tegen de laagst mogelijk kosten. Buma/Stemra beschermt het muziekauteursrecht en ondersteunt het cultureel (nationaal) muziekproduct. Het is daarmee een organisatie die méér doet dan de exploitatie van muziekauteursrechten alleen.

www.bumastemra.nl

 
 
Reacties
Nog geen reacties
Plaats reactie
 

© s. kroeske - j.fictoor