Roger Sanchez vs Unmanageable Artists Grammy Award winnaar DJ Roger Sanchez bedacht op een dag dat hij zijn samenwerking met zijn management Unmanageable Artists en zijn boekingskantoor The Syndicate Agency per direct wilde stopzetten. Zijn manager en boekingsagent, verenigd in een persoon (hierna: “UA”), deden nog een poging om de afwikkeling op een ordentelijke manier te laten verlopen, maar Sanchez wees dat van de hand en koos er voor om een rechtszaak te starten omdat hij meende tonnen op UA te vorderen te hebben. Uiteraard ging dit alles gepaard met veel bombarie waaronder het platleggen van alle denkbare bankrekeningen en het laten beslagleggen op aandelen en onroerend goed. Hoe goed bedoeld UA de kwestie in der minne probeerde te regelen, een rechtszaak was onvermijdbaar. Bousie advocaten verdedigde daarbij de belangen van UA en bracht een aantal aanzienlijke tegenvorderingen in.

UA bracht onder meer naar voren dat Sanchez door geen opzegtermijn in acht te nemen schadeplichtig was. De mondeling overeengekomen artiesten-managementrelatie is immers een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd en om die rechtsgeldig te mogen beëindigen is een redelijke opzegtermijn vereist. Door zonder die termijn en zonder reden deze relatie te verbreken was Sanchez schadeplichtig.

Het zelfde gold volgens UA voor het per direct beëindigen van de boekingsovereenkomst, zij het met een andere juridische grondslag, namelijk de figuur van de agentuur. Op basis van de wettelijke regeling aangaande agentuurovereenkomsten bepleitten wij voor UA dat het tegen beloning ten behoeve van Sanchez bemiddelen van optreedovereenkomsten met derden gezien moest worden als een mondeling aangegane agentuurovereenkomst, zodat de in de wet verankerde opzegtermijn in acht moest worden genomen. Doordat dit niet had plaatsgevonden was Sanchez ook hierom schadeplichtig (ten opzichte van Syndicate). Daarnaast bepleitten wij voor Syndicate dat Sanchez een klantenvergoeding moest betalen omdat de wettelijke regeling aangaande agentuur dit nu eenmaal bepaalt.

Per eindvonnis van 25 mei 2011 wees de Rechtbank Amsterdam een zeer helder vonnis waarbij de rechter UA op de door haar naar voren gebrachte punten volledig in het gelijk stelde. Per saldo komt het er op neer dat Sanchez tonnen aan UA moet betalen vanwege het niet in acht nemen van een opzegtermijn en vanwege de verschuldigde klantenvergoeding. Uiteraard gaat een scheiding als de onderhavige over meer dan alleen het hierboven besprokene. Om dat te weten te komen verwijs ik naar het vonnis dat is te lezen op http://www.boek9.nl/berichten/geen-redelijke-opzegtermijn .

Voor meer informatie: Rob van Dongen (vandongen@bousie.nl)
bron: http://www.bousie.nl/nieuws/nieuwsbrief_juli_2011/#a1
 
 
Reacties
Nog geen reacties
Plaats reactie
 

© s. kroeske - j.fictoor