Kabinet stemt in met de plannen om het auteurscontractenrecht te vernieuwen De hervorming moet de positie van auteurs ten opzichten van exploitanten (zoals publishers, muziekmaatschappijen) versterken. In de praktijk wordt het auteursrecht in veel gevallen overgedragen aan een exploitant, die vervolgens het alleenrecht heeft om het product op de markt te brengen. Nu is een artiest nog te vaak de zwakste partij in onderhandelingen, vindt staatssecretaris Fred Teeven van Justitie en Veiligheid, die het plan initieerde.

Makers moeten altijd kunnen rekenen op een billijke vergoeding, zo luidt het uitgangspunt van het wetsvoorstel. Zo heeft een maker recht op een hogere vergoeding als zijn product onverwacht uitgroeit tot een bestseller. Teeven noemt dat de ‘bestsellerbepaling’. Ook moet een maker makkelijker onder zijn contract uitkomen als de exploitant zijn product ‘niet volledig exploiteert’. Publishers en muziekmaatschappijen moeten daardoor nadrukkelijker verantwoording afleggen over hun strategie. Als voorbeeld van een conflictsituatie wordt digitale exploitatie genoemd: “Denk aan het geval dat de auteur wil dat zijn boek ook digitaal wordt geëxploiteerd en de uitgever - die wel de digitale rechten heeft -  daar niet toe bereid is.

Tot slot moet er een geschillencommissie komen. “Bij problemen tussen makers en exploitanten lijken makers er voor terug te schrikken naar de rechter te stappen. Een efficiënte en laagdrempelige geschillencommissie kan hier een oplossing bieden. Naast individuele makers kunnen ook verenigingen van makers geschillen aan de commissie voorleggen.” Eerder werd al bekend dat Teeven een deel van het plan schrapt. De bedoeling was dat auteurs bij leven niet langer dan vijf jaar hun auteursrechten konden afstaan. Met name uitgevers vinden dat met dat voorstel te weinig rekening werd gehouden met hun belang. Zij investeren immers in een artiest of schrijver.

Hoe het definitieve plan eruit ziet, is op dit moment nog onduidelijk. In april maakte Teeven zijn wetsvoorstel bekend, in een brief over een bredere hervorming van het auteursrecht. Destijds ging de aandacht vooral uit naar het downloadverbod, dat in dezelfde brief aangekondigd werd. Het voorstel gaat nu naar de Raad van State. Na het reces wordt het voorstel besproken in de Tweede Kamer. Op dat moment zal de definitieve versie openbaar gemaakt worden.

bron: http://3voor12.vpro.nl/artikelen/artikel/44929282
 
 
Reacties
Nog geen reacties
Plaats reactie
 

© s. kroeske - j.fictoor