Jaarmagazine NVPI 2011 in teken van vernieuwing. Het op 7 juni verschenen jaarlijkse magazine van NVPI, branchevereniging van de entertainmentindustrie, staat volledig in het teken van vernieuwing. Die vernieuwing heeft zowel betrekking op het politieke denken over illegaliteit en downloaden als op de innovaties in de entertainmentmarkt.

In het magazine staat een artikel over het onderzoek naar legale en illegale contentdistributie dat op 6 juni gepresenteerd werd door Considerati centraal. Dit onderzoek, getiteld ‘Feiten om te delen’,  brengt de huidige stand van zaken op het gebied van downloaden in Nederland in kaart en zet alle feiten op een rij. ‘De uitkomsten van dat onderzoek zijn een steun in de rug voor de vernieuwende plannen van Teeven’, aldus Paul Solleveld, directeur-voorzitter van NVPI. ‘de illegale concurrentie die gevormd wordt door de illegale platforms – die kunnen floreren dankzij het feit dat downloaden mag – leidt tot aantoonbare schade, terwijl het ‘positieve’ economische effect slechts van korte duur is. Het onrechtmatig maken van downloads uit illegale bron is daarom noodzakelijk’, vat Solleveld de uitvoerige reactie van NVPI op ‘Feiten om te delen’ samen.

NVPI vindt het minstens zo belangrijk dat consumenten worden verleid met legaal aanbod dat aan hun wensen voldoet. Artikelen over de innovaties in de legale verspreiding van muziek en film op het internet laten zien hoe de branche daar op dit moment aan werkt.

Tot slot staat het magazine stil bij het tienjarige jubileum van Kijkwijzer, de activiteiten van PEGI en het 50-jarig jubileum van de Edison. Traditiegetrouw bevat het magazine ook overzichten van de best verkochte producten in het afgelopen jaar en de uitgereikte penningen die horen bij de Gouden en/of Platinastatus.
 

© s. kroeske - j.fictoor