Voormalig lobbyist muziekindustrie hoofd auteursrecht EU

D66-Europarlementarier Marietje Schaake heeft samen met de Zweedse Piratenpartij kritische vragen gesteld over de aanstelling van Maria Martin-Prat als EU-verantwoordelijke over auteursrechten. De Britse was in het verleden hoofd van de IFPI, een grote belangenorganisatie voor de platenindustrie. “Ziet de Commissie geen problemen bij het rekruteren van hoge ambtenaren uit belangenorganisaties, zeker als ze de baas worden over dossiers die direct verband houden met hun voormalige werkgevers?”, aldus de vragen van Schaake en Christian Engstrom.
Martin-Prat moet in haar nieuwe functie toezien op hervorming van het auteursrecht. Ze staat bekend om haar weinig flexibele opvattingen. Zo betoogde ze een paar jaar geleden al dat heffingen op lege cd’s om thuiskopiëren te legaliseren aan banden gelegd moest worden. Ze deed daarover opvallende uitspraken op een conferentie in 2003. In haar nieuwe functie zou ze invloed kunnen uitoefenen op het controversiële handelsverdrag ACTA. Dat gaat in eerste instantie over illegale namaakproducten (van tasjes tot medicijnen), maar bevat ook passages over internet.
lees verder:

bron: 3voor12.vpro

 

© s. kroeske - j.fictoor