NPO overtreedt Mediawet niet met auteursrechtenregeling Minister Van Bijsterveldt van OCW is niet gelukkig met de constructie, die de publieke omroep hanteert rond auteursrechten op jingles en tunes. Maar er is geen sprake van dat de NPO daarmee de wet overtreedt, aldus de minister in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer naar aanleiding van een artikel in het Dagblad van het Noorden.

Daarin kwam aan de orde dat componisten, muzikanten en tekstschrijvers van liedjes contractueel verplicht worden om hun werk in te brengen bij muziekuitgever Crossmex, waarna de NPO vervolgens een deel van de auteursrechten terugkrijgt. Minister Van Bijsterveldt wijst erop dat een ruime rechtenoverdracht ook bij commerciële omroepen en producenten een gangbare praktijk is. De NPO en Crossmex hanteren voor langlopende netstylingmuziek, tunes en zenderjingles een aanvullende regeling voor het delen van inkomsten.

Die komt erop neer dat de auteur een percentage van de BUMA-inkomsten terugbetaalt aan de omroep, als het auteursdeel van de BUMA-inkomsten boven een bepaalde grens komt. Die regeling is getroffen omdat bij in opdracht gemaakte tunes en jingles, die vaak worden uitgezonden, een onevenredigheid bestaat tussen de BUMA-gelden en de prestatie van de auteur.

Minister Van Bijsterveldt geeft in haar antwoorden op de kamervragen aan dat ze met een en ander niet gelukkig is, omdat het de positie van auteurs niet ten goede komt. Maar ze onderstreept dat de publieke omroep de Mediawet niet overtreedt. Of de omroep misbruik maakt van een machtspositie, moet de NMa beoordelen, vindt de minister.

Bron: Spreekbuis

 

© s. kroeske - j.fictoor