Meerverkoop via internet maakt verlies Belgische muziekindustrie niet goed BEA, de Belgian Entertainment Association, ziet de muziekverkopen via internet stijgen met 20%, maar de totale muziekverkopen dalen met 4,5%. De stijging in digitale legale verkopen maken de verliezen lang niet goed.
BEA vraagt de Vlaamse regering om het goede voorbeeld te geven en dit jaar nog werk te maken van een aantal maatregelen die de groei stimuleren, laat de beroepsvereniging van de Belgische games-, muziek- en video-industrie weten.
 
In de eerste halfjaar werden meer dan 9 miljoen albums en singles verkocht. De totale muziekverkopen zijn goed voor een omzet van meer dan 70 miljoen euro, een daling van 4,5% in vergelijking met 2009. Het aandeel van de verkopen via internet in de totale muziekverkopen stijgt van 8 naar 11%. De digitale muziekverkopen stijgen het eerste halfjaar met 20% naar bijna 8 miljoen euro. Bijna 4 miljoen singles gingen over de toonbank en dat is goed voor een stijging van 7%.
 
BEA dringt er bij de politieke partijen op aan werk te maken van de aanbevelingen in het actieplan "Music is life". Daarin wordt onder meer gepleit voor een gericht export- en ondersteuningsbeleid voor de lokale muzieksector, een verlaging van de BTW op de verkoop van muziekdragers en de invoering van een belastingkrediet. Dat actieplan werd op 18 maart 2010 voorgesteld door het muziekoverleg, een platform van 17 organisaties uit het brede muziekveld, tijdens een hoorzitting van de commissie cultuur van het Vlaamse parlement.
bron: belga/vsv

 

© s. kroeske - j.fictoor