NVPI JAARCIJFERS 2009: ENTERTAINMENTMARKT GEKROMPEN

Nederlandse consumenten besteedden in 2009 en totaalbedrag van €884 miljoen aan de aanschaf van muziek, films, televisieseries en games. Dat is ruim 7% minder dan in 2008. De daling wordt vooral veroorzaakt doordat er minder bioscoopfilms op dvd worden gekocht. Deze markt heeft flink te lijden onder het illegale aanbod op internet dat – zoals het overheidsrapport ‘ups and downs’ al aannemelijk achtte – leidt tot omzetverlies voor de filmsector. NVPI roept de overheid op om te stoppen met praten en actie te ondernemen.

Videomarkt

Het aantal verkochte dvd’s daalde met 11%. Die daling wordt vooral veroorzaakt doordat er minder bioscoopfilms op dvd werden verkocht. Dat segment daalde de afgelopen vijf jaar met bijna een kwart in omzet. Dat is uitermate zorgelijk. Films zijn namelijk voor bijna de helft van het terugverdienen afhankelijk van de exploitatie op dvd en Blu-ray. De verkopen van deze laatste productgroep stegen overigens wel, maar hebben de daling van de totale markt niet kunnen stoppen.

Audiomarkt
De audiomarkt deed het in 2009 met een daling van 4,6% in omzet en 0,2% in aantallen relatief goed. Een kwart van de verkopen bestaat uit digitale content. Bij die digitale verkopen gaat het echter vooral om losse tracks, waardoor het omzetaandeel met 5,7% veel lager ligt. De albummarkt wordt dan ook volledig gedomineerd door het fysieke product: albums op cd zijn verantwoordelijk voor ruim 80% van de muziekomzet. In totale aantallen blijft de muziekconsumptie dan ook min of meer gelijk, maar het is duidelijk dat digitaal de omzet niet compenseert.

Gamesmarkt
De gamesmarkt heeft de afgelopen jaren een onstuimige groei laten zien en lijkt met een daling in 2009 op weg te zijn naar stabilisatie. Dat komt doordat de ‘nieuwe generatie’ consoles inmiddels het stadium van massaconsumptie hebben bereikt. Dat vertaalde zich onmiddellijk in prijsverlagingen van zowel consoles als games voor de consoles. De consument heeft daar zijn voordeel mee kunnen doen. Tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat er in 2009 minder grote titels op de markt zijn gekomen dan in 2008. Dit heeft ook bijgedragen aan de slechtere resultaten.

De toekomst
NVPI is het met de overheid eens dat er mogelijkheden bestaan voor verdien-modellen voor de entertainmentsector in de digitale wereld. Om die modellen daadwerkelijk te kunnen laten werken, is het echter van belang dat de overheid het probleem dat filesharing veroorzaakt erkent en zich ervoor inspant dit te helpen bestrijden. Waar het gaat om het legale aanbod dien de overheid barrières weg te nemen die de ontwikkeling van een gezonde markt in de weg staat en dialogen tot stand te brengen waar vorderingen te traag gaan. ‘Dat kan wat ons betreft niet snel genoeg’, zegt Paul Solleveld, directeur NVPI. ‘We zien de hele creatieve industrie worstelen met de kwestie. De boekenuitgevers zijn nu ook aan de beurt met de komst van de e-books die net zoals muziek en film grootschalig gepirateerd worden. Wat ons betreft is er nu lang genoeg gepraat en moet er actie worden ondernomen’.

 

  x miljoenen euro’s x miljoenen stuks
2008 2009 % 2008 2009 %
Albums (fysiek) 223,9 210,96 -5,80% 17,99 17 -5,50%
Singles (fysiek) 2,51 2 -20,40% 0,68 0,52 -24,00%
Muziekvideo (dvd/vhs) 33,3 30,56 -8,20% 2,52 2,24 -10,90%
Albums (digitaal) 6,97 9,4 34,80% 0,7 0,94 34,80%
Singles (digitaal) 4,2 5,43 29,30% 4,24 5,48 29.3%
Totaal Audio 270,88 258,35 -4,60% 26,13 26,18 0,20%
             
Dvd 328,4 292,94 -10,80% 32,23 28,73 -10,90%
Blu-ray 9,62 19,01 97,60% 0,37 0,86 133,40%
Overig* 0,64 0,07 -88,80% 0,07 0,01 -84,40%
Totaal Video  338,66 312,02 -7,90% 32,67 29,6 -9,40%
             
PC games  48,4 40,24 -16,90% 3,03 2,47 -18,60%
Console games 293,99 273,49 -7,00% 8,1 7,89 -2,60%
Totaal Games 342,39 313,73 -8,40% 11,13 10,35 -7,00%
             
Totaal entertainmentsoftware 951,93 884,1 -7,13% 69,93 66,13 -5,43%
             
Games hardware (consoles) 312,5 228,05 -27,00% 1,476 1,128 -23,50%
Totaal Entertainmentmarkt 1.264,43 1.112,16 -12,00% 71,4 67,26 -5,80%
             

* Onder overig vallen VHS, UMD en HD-DVD

Cijfers afkomstig van GfK Retail and Technology Benelux en NVPI. De tabel geeft de consumentenbestedingen (inclusief btw) aan aanschaf van de genoemde entertainmentproducten weer. Directe of indirecte bestedingen aan het huren, lenen, kopiëren, luisteren, bekijken of op een andere manier consumeren van entertainmentproducten worden hier niet gerapporteerd.

www.nvpi.nl

 

 

 

© s. kroeske - j.fictoor