Nieuwe brochure digitale tarieven 2010 Buma/Stemra Afgelopen jaren heeft muziekgebruik in de digitale omgeving een vlucht genomen. Nieuwe marktontwikkelingen vragen om herziening en ontwikkeling van nieuwe licenties. Wij zijn dan ook verheugd mee te delen dat wij per 1 januari 2010 nieuwe digitale licenties introduceren voor zowel nieuwe als bestaande vormen van digitaal muziekgebruik.
De licenties voor muziek in een digitale omgeving zijn te onderscheiden in drie hoofdcategorieën licenties: On-Demand muzieklicenties, radio/tv muzieklicenties en achtergrondmuziek licenties. “De nieuwe licenties bieden digitale muziekgebruikers nu de mogelijkheid om voor een aannemelijk bedrag namens de componisten, tekstdichters en muziekuitgeverijen muziek digitaal te kunnen gebruiken waarbij onze muziekauteurs een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun werk. Wij hebben de nieuwe licenties met de markt getoetst,” aldus Antoinette de Ridder, Manager Marketing & Communicatie. Buma/Stemra heeft in de hoogte van de tarieven rekening gehouden met nieuwe, jonge markten die nog in de kinderschoenen staan. Enkele licenties kennen een verlaging van de tarieven om de markt beter te kunnen faciliteren. Ook voorwaarden zijn aangepast en is er een licentie ontwikkeld voor embedded files met muziek.  

lees verder: Buma/Stemra

 

© s. kroeske - j.fictoor