Google`s `bieb van de toekomst` stuit op Europees verzet Nederland keert zich tegen de schikking die Google heeft getroffen met Amerikaanse auteurs- en uitgeversorganisaties voor het beschikbaar stellen van complete bibliotheekcollecties op internet. Volgens het Nederlandse Uitgeversverbond (NUV) worden Nederlandse uitgevers en auteurs door het zogenaamde Google Book Settlement voor het blok gezet. Ook de Koninklijke Bibliotheek heeft zijn kanttekeningen.

Internationaal is er veel te doen over het Google Book Settlement, omdat gevreesd wordt voor een digitaal monopolie van Google op zogenaamde verweesde boeken. Eind 2008 kwam het tot een schikking tussen Google en Amerikaanse auteurs en uitgevers, nadat het bedrijf sinds 2004 miljoenen boeken gescand en online gezet had. In 2005 leidde deze ongevraagde poging tot het creeëren van de `bibliotheek van de toekomst` tot een rechtszaak. De schikking behelsde een terugvloeiing van 64% van de inkomsten uit de exploitatie naar de rechthebbenden.

Omdat Europa een dergelijke handelswijze verbiedt, kregen auteurs en uitgevers tot uiterlijk dinsdag 15 september de tijd om bij de Amerikaanse autoriteiten bezwaar in te dienen tegen de schikking. Het NUV besloot van deze mogelijkheid gebruik te maken.
bron: de Volkskrant (8-9-2009)
 

© s. kroeske - j.fictoor