Welkom!
Op deze website, die direct gerelateerd is aan het boek Basisboek Muziekmanagement, publiceren we up-to-date en aanvullende informatie. Tevens publiceren we zaken en feiten die vanwege de actualiteit niet in het boek kunnen. Verder willen we op deze site zowel student als docent de kans geven om te reageren op zaken die van belang zijn en gaan over Muziekmanagement.

Studieboek slaat brug tussen entertainmentdisciplines. (www.muziekenbeeld.nl )

Ondanks het toenemende aantal theoretische en toegepaste muziekstudies is er maar weinig goede documentatie over de Nederlandse muziekbranche voorhanden. Gevoed door die constatering ontwikkelden Joke Fictoor en Sieb Kroeske voor uitgeverij Boom Onderwijs het Basisboek Muziekmanagement.

Basisboek Muziekmanagement is een HBO-studieboek, bedoeld voor studenten aan een muziek- en/of mediaopleiding, beginnend beroepsbeoefenaren in de muziekindustrie en mensen met een bovengemiddelde interesse in de muziekindustrie. Aan het boek heeft een groot aantal muziekmanagers zijn medewerking verleend.
De vraag die auteurs Joke Fictoor en Sieb Kroeske in het boek willen beantwoorden is: ‘wat manage je als je muziekmanager bent?’. Daartoe brengen zij de muziekbranche in kaart en volgen het product (de muziekopname) in al zijn facetten. Zij gaan daarbij in op de diverse managementfuncties die in de muziekindustrie bestaan. Alle belangrijke disciplines in de muziekindustrie worden behandeld, zoals algemeen management, productmanagement, A&R-management, marketingmanagement, promotiemanagement, sales en distributie, financiën en hrm, legal en business affairs, publishing, boekingen, tourmanagement en retail.

Achterliggende gedachte is, dat het voor een student of beginnend manager niet alleen belangrijk is te weten wat de eigen functie inhoudt, maar dat hij/zij ook moet weten wat de collega-managers doen om goed met ze te kunnen samenwerken. Daarnaast moeten ze, om goede managementbeslissingen te kunnen nemen, kennis hebben van de diverse onderdelen in de bedrijfskolom die het product doorloopt.
Als er één industrie is die onderhevig is aan snelle veranderingen, dan is het de muziekindustrie wel. Om te ondervangen dat het boek snel veroudert, is aan de papieren uitgave ook een website (www.muziek-management.nl) gekoppeld. Deze bevat dagverse informatie. Ook kunnen docenten en muziekmanagers hier reageren of gegevens laten toevoegen. Op deze manier blijft de informatie up-to-date en worden de ontwikkelingen in de branche bijgehouden.
Fictoor en Kroeske hebben beiden hun sporen in de media- en muziekbranche verdiend en zijn momenteel (deels) werkzaam bij de opleiding Media & Entertainment Management aan de hogeschool INHOLLAND in Haarlem. Deze opleiding leidt op voor een managementfunctie in de radio- of televisiebranche, muziekindustrie, filmindustrie, evenementenbranche en interactieve mediabranche.

 

© s. kroeske - j.fictoor